ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 18 กันยายน 2566

  ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ศรว.)จะจัดการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

  ศรว. ขอแนะนำให้ผู้ที่จะเข้าสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทดลองใช้โปรแกรมเพื่อช่วยให้เข้าใจกติกาการสอบ วิธีการสอบ และคุ้นเคยวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมในการทำข้อสอบ เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสาธิตตามลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อนำไปฝึกทดลองต่อไป

(ลิงค์โปรแกรม Demo : https://cmathai.org/files/demo-18-09-23.zip โปรแกรมทำงานได้บน Windows 10 ขึ้นไป ที่มี .NET Framework 4.8 ถ้ายังไม่มีขอให้ติดตั้งเพิ่ม