ข่าวประกาศ

 
วันที่ หัวข้อ
13.09.2022 ท่านสามารถตรวจสอบวันที่สอบ, สนามสอบ และเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2) สำหรับสอบวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม 2565 ได้ที่นี่
12.09.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง จำนวนรับจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ), สอบรายยาว (Long case), สอบทักษะหัตถการ 15 ทักษะ (Manual skills) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 (พ.ศ. 2566)
01.09.2022 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 10/2565 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2566
16.08.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ : ประกาศสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
11.08.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ : ประกาศสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
11.08.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ : ประกาศ รพ.หาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
01.08.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ : ประกาศสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
19.07.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2566
01.07.2022 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 8/2565 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
29.04.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
17.03.2022 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2565 เรื่อง การรับรองผ่านการประเมินทุกขั้นตอน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ฉบับที่ 2
17.03.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว.เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่ออาคารที่ทำการ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
09.01.2022 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ( สอบเมื่อ 06 มกราคม 2565 )ได้ที่นี่
06.01.2022 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 2/2565 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2565 - 2566
18.10.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 19/2564 เรื่อง เพิ่มรอบการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565)
18.10.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 20/2564 เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2565
30.04.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง
24.11.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การปรับจำนวนข้อสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)
11.12.2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2 และ/หรือ 3 ทาง ON-LINE (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
18.11.2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง กติกาการสอบขั้นตอนที่ 1-2 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน-คลินิก (Instructions for Taking the National Licensing Examination Step 1 and 2)
All 90 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 5 Next