ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 26 มกราคม 2567

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10 (National Congress on Medical Education 2024) ภายใต้หัวข้อ Reshaping Medical Education Towards Well-Being for All

ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ด้วยรูปแบบ Hybrid

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ncme2024.org