สมาชิก

กรณีสมัครสอบครั้งแรก

  • สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่ได้ลงทะเบียนของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย เพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบ ที่เว็บไซต์ cmathai.org และได้รับการรับรองสิทธิ์การสอบจากสถาบันแล้ว
  • สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที่แพทยสภารับรอง

 

New Register

 

Image
ท่านที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขที่หนังสือเดินทาง ขอให้ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง (เดิม) ที่ให้ไว้ในการสมัครสอบครั้งแรก เป็น Username