ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 06 มิถุนายน 2555

กำหนดการเริ่มใช้เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555