ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศฉบับที่ 3/2557 
เรื่อง เพิ่มเติมข้อกำหนดอายุผลสอบ OSCE MEQ และ Long case