ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 17 เมษายน 2567

ผู้เข้าสอบ สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอให้ส่งเอกสารสำแดงเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือการบันทึกข้อมูล หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จุดลงทะเบียนและพักคอยผู้เข้าสอบ ณ อาคารหอประชุมพิฆเนศวร (อาคาร 38) ซึ่งตั้งอยู่ติดกับสถานที่สอบ อาคารเบญจมวัฏ (อาคาร 13) ศูนย์การเรียนรู้และการทดสอบดิจิทัล