ข้อมูลที่ควรทราบ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 20 มีนาคม 2554

ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรประจำตัวสอบและเอกสารอื่นๆ ณ จุดลงทะเบียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้น 1 ตึกจุลชีววิทยา
(อยู่ติดกับตึกอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) เวลาลงทะเบียน รอบเช้า 07:15 - 07:45 น. รอบบ่าย 11:15 - 11.45 น. ทั้งนี้ผู้สมัครสอบทุกท่านสามารถตรวจสอบ รหัสประจำตัวสอบ และรอบการสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป