ข้อมูลที่ควรทราบ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
20.07.2009 ประกาศ การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 2
15.03.2009 กำหนดวันเวลาสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2552 กำหนดวันเวลาสอบขั้นตอนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2552
14.02.2009 สถานที่รายงานตัวสำหรับ การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 พ.ศ.2552 ครั้งที่ 1
26.12.2008 ประกาศ เรื่องสถาบันการศึกษาที่รับสมัครสอบสำหรับนักศึกษาต่างประเทศของปี 2551
08.12.2008 ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 7 / 2551 เรื่องรับสมัครสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2
08.12.2008 ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 8 / 2551 เรื่องรับสมัครสอบขั้นตอนที่ 3
16.10.2008 การแจ้งผลการสอบเพื่อประเมินและรับรอง ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒
10.10.2008 ดาวน์โหลดรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ และสถานที่/ห้องสอบสำหรับ การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถใน การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
28.07.2008 ประกาศ การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒
28.12.2007 ดาวน์โหลดกำหนดการสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถฯ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๑
28.12.2007 ดาวน์โหลดการรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑
All 51 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3