สมัครสอบ/ตรวจผลสอบ

เฉพาะเจ้าหน้าที่สถาบัน

ลงทะเบียนของ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย
เพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบ

คำถามที่พบบ่อย