ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
13.12.2016 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่สอบ 8 มกราคม 2560
08.12.2016 ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เกี่ยวกับ การรับสมัครสอบ MEQ และ Long case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
02.12.2016 ขอยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ การรับสมัครสอบ MEQ และ Long case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560
01.12.2016 กำหนดการจะเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) และสอบรายยาว (Long case) ให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 (เปลี่ยนแปลง)
22.11.2016 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 9/2559 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
21.11.2016 เนื่่องด้วยโรงพยาบาลศิริราช ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 2” ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ระหว่าง 04.00 – 08.30 น. จึงขอให้ ผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ
18.11.2016 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
18.11.2016 ท่านสามารถตรวจสอบ สนามสอบ, วันที่สอบของผู้สมัคร และการจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2559
04.11.2016 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 วันที่สอบ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559
04.11.2016 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบ MEQ และ Long case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560
03.11.2016 กำหนดเวลาการสอบและ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 วันที่สอบ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559
03.11.2016 ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 วันที่สอบ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559
01.11.2016 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 8/2559 เรื่อง การเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทยเพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 3 - 18 พฤศจิกายน 2559
17.10.2016 แพทยสภาขอแจ้งแก่ผู้สมัคร แพทย์ประจำบ้าน (แผน ก.) ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 ว่า *เนื่องจากมีผู้ขอ "หนังสือรับรองผลการสอบ ศรว." มาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ศรว. จึงอาจทำได้ล่าช้า ดังนั้นกรณีสมัครแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัย/สถาบันฝึกอบรมใดที่ต้องการหนังสือรับรองผลการสอบ ศรว. ขอให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานอื่นไปก่อน และแจ้งทางราชวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาว่า "รอหนังสือรับรองผลการสอบ ศรว.
01.09.2016 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดการจะเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) และสอบรายยาว (Long case) ให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
29.08.2016 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 7/2559 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560
26.08.2016 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง การขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3 (ทั้งฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
23.08.2016 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 6/2559 เรื่อง การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย เพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบ
12.08.2016 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดการจะเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) และสอบรายยาว (Long case) ให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559
14.07.2016 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 5/2559 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
All 202 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next