ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
04.11.2016 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 วันที่สอบ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559
04.11.2016 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบ MEQ และ Long case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560
03.11.2016 กำหนดเวลาการสอบและ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 วันที่สอบ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559
03.11.2016 ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 วันที่สอบ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559
01.11.2016 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 8/2559 เรื่อง การเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทยเพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 3 - 18 พฤศจิกายน 2559
17.10.2016 แพทยสภาขอแจ้งแก่ผู้สมัคร แพทย์ประจำบ้าน (แผน ก.) ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 ว่า *เนื่องจากมีผู้ขอ "หนังสือรับรองผลการสอบ ศรว." มาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ศรว. จึงอาจทำได้ล่าช้า ดังนั้นกรณีสมัครแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัย/สถาบันฝึกอบรมใดที่ต้องการหนังสือรับรองผลการสอบ ศรว. ขอให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานอื่นไปก่อน และแจ้งทางราชวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาว่า "รอหนังสือรับรองผลการสอบ ศรว.
01.09.2016 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดการจะเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) และสอบรายยาว (Long case) ให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
29.08.2016 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 7/2559 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560
26.08.2016 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง การขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3 (ทั้งฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
23.08.2016 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 6/2559 เรื่อง การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย เพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบ
12.08.2016 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดการจะเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) และสอบรายยาว (Long case) ให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559
14.07.2016 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 5/2559 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
15.06.2016 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2559 เรื่อง ประกาศผลการสอบขั้นตอนที่ 1 ประจำปี 2559 สำหรับการสอบวันที่ 23 เมษายน 2559 ฉบับแก้ไข
04.06.2016 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 - 2559 รอบพิเศษ จัดสอบเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
19.05.2016 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
19.05.2016 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
19.05.2016 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558-2559 วันที่สอบ 29 พฤษภาคม 2559
05.05.2016 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 สำหรับการสอบ วันที่ 23 และ 24 เมษายน 2559 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
20.04.2016 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 3/2559 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2558 – 2559 รอบพิเศษ
20.04.2016 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2558 – 2559 รอบพิเศษ ได้ระหว่างวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 (เวลา 09:00 น) – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
All 198 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next